Nº. 1 of  17

caracat

Take a look at the life of Miss Always Invisible

It’s not goodbye

You’d think I’d be strong enough to make it through
And rise above when the rain falls down
But it’s so hard to be strong
When you’ve been missin’ somebody so long

It’s just a matter of time I’m sure
But time takes time and I can’t hold on
So won’t you try as hard as you can
To put my broken heart together again

langleav:

Love & Misadventure by Lang Leav

langleav:

Love & Misadventure by Lang Leav

(Source: langleav, via krxa)

langleav:

The End by Lang Leav

langleav:

The End by Lang Leav

(Source: langleav.com, via krxa)

mocdieptu:

Em không nghĩ lại thương anh đến thếKhi ngày lại ngày đơn điệu trôi điCác thói quen như vẫn mọi khiSáng thức dậy thật bình yên khi thấy nhau ngồi đó Từng bữa ăn với từng giấc ngủTa thuộc nhau như lòng bàn tayTừng sở thích từng lo toan thường nhậtDằng dặc đường đời chẳng khó nhận ra Em không nghĩ lại thương anh đến thếKhi đi xa em chỉ có một mìnhEm cứ tưởng mình là người từng trảiThì có sao mọi việc sẽ quen dầnNhưng không phải, rất khó quen, anh ạBát cơm bưng vẫn cứ phải có nhauMiếng nước uống cũng ân cần tay rótXót xa thương tóc ngả trắng trên đầu Em mới hiểu ta cần nhau đến thếGiữa mênh mông ngả cuối của cuộc đờiMỗi ngày sống càng nâng niu gìn giữCả khi chết đi cũng không thể xa rời…
- Em | Nguyễn Thị Hồng Ngát

mocdieptu:

Em không nghĩ lại thương anh đến thế
Khi ngày lại ngày đơn điệu trôi đi
Các thói quen như vẫn mọi khi

Sáng thức dậy thật bình yên khi thấy nhau ngồi đó 

Từng bữa ăn với từng giấc ngủ
Ta thuộc nhau như lòng bàn tay
Từng sở thích từng lo toan thường nhật
Dằng dặc đường đời chẳng khó nhận ra 

Em không nghĩ lại thương anh đến thế
Khi đi xa em chỉ có một mình
Em cứ tưởng mình là người từng trải
Thì có sao mọi việc sẽ quen dần

Nhưng không phải, rất khó quen, anh ạ
Bát cơm bưng vẫn cứ phải có nhau
Miếng nước uống cũng ân cần tay rót
Xót xa thương tóc ngả trắng trên đầu 

Em mới hiểu ta cần nhau đến thế
Giữa mênh mông ngả cuối của cuộc đời
Mỗi ngày sống càng nâng niu gìn giữ
Cả khi chết đi cũng không thể xa rời…

- Em | Nguyễn Thị Hồng Ngát

(via julycoffee)

Six Degrees Of Separation

First, you think the worst is a broken heart
What’s gonna kill you is the second part
And the third, is when your world splits down the middle
And fourth, you’re gonna think that you fixed yourself
Fifth, you see them out with someone else
And the sixth, is when you admit that you may have messed up a little.

pochikoperrito:

Duane Michals - Certain Words Must Be Said, 1976
Things had become impossible between them and nothing could be salvaged. Certain words must be said. And although each one had said those words silently to herself a hundred times, neither had the courage to say them outloud to one another. So they began to hope someone else might say the necessary words for them. Perhaps a letter might arrive or a telegram delivered that would say what they could not. Now they spent their days waiting. What else could they do?

pochikoperrito:

Duane Michals - Certain Words Must Be Said, 1976

Things had become impossible between them and nothing could be salvaged. Certain words must be said. And although each one had said those words silently to herself a hundred times, neither had the courage to say them outloud to one another. So they began to hope someone else might say the necessary words for them. Perhaps a letter might arrive or a telegram delivered that would say what they could not. Now they spent their days waiting. What else could they do?(Source: amajor7, via cuntented)

(Source: savarnas, via milenachka)

Going back to the corner where I first saw you.

(Source: the--mad--queen, via osakecat)

Nº. 1 of  17